Novinky

Asociace pro anglické právo

V roce 2020 byla v České republice založena Asociace pro anglické právo. Jedná se o zapsaný spolek, který sdružuje české advokáty a anglické solicitory s dvojí kvalifikací. Je mi ctí, že mě kolegové zvolili předsedou a jsem odhodlán využít této příležitosti k prosazování cílů asociace - tedy především rozvoji stavovské spolupráce mezi členy, propagaci anglického práva v ČR a zlepšování kvality služeb poskytovaných členy asociace jejich klientům. Více informací o asociaci naleznete na stránkách...

číst více

Koronavirus a odklad nájemného – nástraha a příležitost v jednom

Jedním z opatření, která mají zmírnit dopady pandemie Covid-19, je vládou navržený zákaz výpovědi z nájmu z důvodu neplacení nájemného v případech, kdy nájemník není schopen platit nájemné v důsledku epidemie. Tento problematický vládní návrh zákon byl již schválen poslaneckou sněmovnou a po Velikonocích se jím bude zabývat senát. V případě, že zákon skutečně nabyde účinnosti, bude se jednat o citelný zásah do soukromoprávních vztahů mezi pronajímateli a nájemci. Jakým úskalím se obě strany musí vyhnout a jak vypadá budoucnost aplikační praxe tohoto zákona?...

číst více

Nárok vůči státu na náhradu škody způsobené opatřeními v souvislosti s panedmii Covid-19

Mnoho podniků muselo v souvislosti s opatřeními proti onemocnění Covid-19 zcela uzavřít či omezit svůj provoz. V tomto kontextu se objevila živá společenská diskuse na téma nároku na náhradu škody způsobené v souvislosti s vládními opatřeními (později opatřeními Ministerstva zdravotnictví) vůči státu. Můžete tedy mít vůči státu podobný nárok a pokud ano, jak a kdy je třeba jej uplatnit? V prvé řadě lze konstatovat, že takový nárok ze zákona skutečně vyplývá – konkrétně se jedná o ustanovení § 36 krizového zákona, dle kterého je stát povinen nahradit škodu...

číst více

Právní služby na míru, věcný přístup a spolehlivost.

Disclaimer: Informace a názory, které uvádíme na našich internetových stránkách nejsou právní radou a nelze je použít v konkrétní právní věci. Obsah internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření smlouvy o právní službě.
Copyright Jakub Honzík, advokát © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz