V roce 2020 byla v České republice založena Asociace pro anglické právo. Jedná se o zapsaný spolek, který sdružuje české advokáty a anglické solicitory s dvojí kvalifikací. Je mi ctí, že mě kolegové zvolili předsedou a jsem odhodlán využít této příležitosti k prosazování cílů asociace – tedy především rozvoji stavovské spolupráce mezi členy, propagaci anglického práva v ČR a zlepšování kvality služeb poskytovaných členy asociace jejich klientům. Více informací o asociaci naleznete na stránkách https://anglickepravo.cz/