Články

Nepřípustnost důkazů v trestním řízení: Srovnání institutu nepřípustnosti důkazů v českém a anglickém právu

Důkazní právo je významnou součástí trestního procesu. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost vyhledávat, opatřovat, provádět a hodnotit důkazy za účelem co nejúplnějšího objasnění skutečností významných pro předmět řízení. Institut nepřípustnosti důkazu v tomto procesu představuje významný korektiv vyplývající z práva na spravedlivý proces. Není výjimkou, že posouzení otázky přípustnosti klíčového důkazu má zásadní vliv na konečné rozhodnutí v trestním řízení před soudem. Tento příspěvek porovnává teorii a praxi posuzování přípustnosti jednotlivých typů důkazů v trestním řízení...

číst více

Rozmysl a uvážení u trestného činu vraždy: Zamyšlení nad problematikou premeditace v českém trestním právu

Premeditace je pojem, který laická veřejnost příliš nepoužívá; z právního hlediska se však jedná o poměrně významný korektiv používaný při určování společenské nebezpečnosti trestného činu, právní kvalifikaci trestného činu a konečně i při určování výměry trestu. Premeditace jakožto skutková okolnost tedy může mít zásadní dopad na výsledek trestního řízení. Jelikož se jedná o zajímavé téma, které je zároveň poměrně těžko teoreticky uchopitelné, rozhodl jsem se k němu napsat toto zamyšlení, ve kterém problematiku ilustruji v kontextu trestného činu vraždy. Trestný čin vraždy jsem zvolil,...

číst více
Disclaimer: Informace a názory, které uvádíme na našich internetových stránkách nejsou právní radou a nelze je použít v konkrétní právní věci. Obsah internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření smlouvy o právní službě.
Copyright Jakub Honzík, advokát © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz